SEMINÁŘE

V současné době připravuji termíny i témata seminářů.


KNIHY


Miluj svůj život - Louise L. Hay

"Jsme-li ochotni využívat své duševní schopnosti, dá se téměř všechno vyléčit." Louise L. Hay v této inspirativní knize zkoumá vztah mysli a těla. Zamýšlí se nad tím, jak nás ovládají a omezují dávno zažité myšlenky a představy, a dává nám návod k pochopení kořenů našich fyzických nemocí a bolestí.


Síla srdce - Baptist de Pape

V tomto krásném díle se dozvíte, že srdce není pouhým fyzickým orgánem. Srdce obsahuje inteligenci, která přesahuje inteligenci mysli. Autor vyzpovídal osmnáct osobností, které se podělily o své hluboké myšlenky a osobní zážitky. Kniha je průvodcem k objevení zvláštní síly vašeho srdce.


Tvoje dítě jako šance pro tebe - Zdeňka Jordánová

Velice inspirativní kniha pro rodiče. Vzkaz Zdeňky Jordánové rodičům je výstižným shrnutím, co tato kniha obsahuje. "Drazí rodiče, nemanipulujte svoje děti, nepovažujte je za svůj cíl ani majetek. Žijte svůj život a dětem dopřejte to samé. Poděkujte za toto nádherné setkání, které je velkou příležitostí poznat sebe sama."


Žijte podle svých představ - Bruce I. Doyle III

Naše myšlenky jsou základem našich názorů a naše názory utvářejí celý náš život. Pokud nejsme spokojeni s tím, co prožíváme, znamená to, že v sobě máme zakořeněné omezující názory možná ještě z dětství, kterých je třeba se zbavit. Je jen na nás, co si budeme myslet, čemu budeme věřit a co budeme prožívat. Za svůj vlastní život jsme zodpovědní jen my sami.


Žádná setkání nejsou náhodná - Kay Pollak

Kniha ukazuje možnost, jak změnit naše životy a životy těch okolo nás prostřednictvím způsobu, kterým řešíme běžná denní setkání. My lidé jsme už takoví, že nás druzí velmi často rozčí-lí, zklamou anebo v nás vyvolají různé jiné negativní pocity. Ve skutečnosti je každý člověk naším zrcadlem, naším učitelem.


Mudrc, surfař a byznysmenka - Robin Sharma

Knížka vypráví příběh Jacka Valentina, jehož životní cesta se v mnohém podobá životní pouti každého z nás. Jack se cítil lidsky hluboce nespokojený a nenaplněný, a proto se vydal pátrat po moudrosti, která by mu umožnila žít šťastnější, autentičtější a smysluplnější život. Díky setkání se třemi pozoruhodnými průvodci a učiteli - mudrcem, surfařem a byznysmenkou - objevuje Jack mocnou životní filozofii, s jejíž pomocí dokáže radikálně proměnit svou existenci a najít klíč k vlastnímu osudu.


Čtyři pilíře smyslu života - Dan Millman

V knize Dan Millman zúročuje několik desetiletí bádání a zkušeností a shrnuje je do uceleného plánu toho, čeho máme během své životní cesty dosáhnout. Tato kniha je určena pro ty, kdo vyžadují důkladnější pohled do svého nitra a na svůj život, ale zvláště pro ty, kteří se ocitli na křižovatce života a čelí výzvám nebo změnám, když minulý přístup už přestal fungovat.


Síla pozitivního myšlení - Norman Vincent Peale

Autor čtivým a nenásilným způsobem přibližuje čtenářům pravdu Starého a Nového zákona. Vychází přitom z dlouhodobých zkušeností a pravdivost svých tvrzení dokazuje na skutečných příbězích.


Děti a pět jazyků lásky - Gary Chapman, Ross Campbell

Práce dlouholetých spolupracovníků v oblasti rodinného poradenství je určena především těm, kdo se chtějí naučit lépe rozumět svému dítěti a mnohem hlouběji mu vyjadřovat svou lásku. V knize najdete přirozený a dětem srozumitelný způsob verbální i neverbální komunikace. Pět jazyků lásky otevírá dveře k mnohem hlubšímu pochopení a naplnění citových potřeb vašeho dítěte.


Síla ženy - Louise L. Hay

Autorka v této útlé knize vysvětluje ženám, jakým způsobem se mohou naučit vážit si sebe samých, získat sebevědomí a respekt, které jim po právu náleží, a dosáhnout pevného postavení ve společnosti.K ZAMYŠLENÍ"Bože, dej mi sílu změnit věci, které změnit mohu. Dej mi pokoru přijmout věci, které změnit nemohu. Dej mi moudrost rozeznat jedno od druhého."

Sv. František z Assisi


"Nedovolte hluku dalších názorů, aby přehlušil váš vnitřní hlas. A především neztrácejte odvahu následovat své srdce a intuici."

Steve Jobs


"Vaše srdce zná všechny odpovědi, proto mu věnujte pozornost a své myšlenky. To je to nejmenší, co můžete udělat."

Deepak Chopra


"Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné."

                                                                                                                          Antoine de Saint-Exupéry


"Každému stvořenému duchu je odhalováno jen tolik božských souvislostí, kolik je schopen unést."

Dionýsos


Když se ptali Dalajlámy, co ho na lidstvu nejvíc překvapuje, odpověděl: "Lidé, protože obětují zdraví, aby vydělali peníze, potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví a pak se tak znepokojují budoucností, že si neužívají přítomnost a tak nežijí ani v přítomnosti ani v budoucnosti. A žijí tak, jako by neměli nikdy zemřít, a potom zemřou bez toho, aby předtím žili."


"Dokud dotyčné osobě neodpustíte, bude zabírat prostor ve vaší mysli."

Isabelle Holland


"Vlídná slova mohou být stručná a prostá, ale jejich ozvěna je nekonečná."

Matka Tereza


"Chceme-li prožít radostný život, musíme mít radostné myšlenky. Jestliže chceme prožít prosperující život, musíme mít prosperující myšlenky. Pokud chceme prožít život plný lásky, musíme mít láskyplné myšlenky. Vše, co vysíláme mentálně či verbálně ven, se nám ve stejné podobě vrací zpátky."

Louise L. Hay


"Nadání má každý; vzácná je však odvaha jít za ním tam, kam nás vede."

Erica Jong


"Svět je vždy takový, jaký jej vidíme my. Svět je naším zrcadlem. Svět nás učí té největší lekci o sobě právě tím, jak se k nám chová. A my učíme svět, jak se má chovat k nám, tím, co si o sobě myslíme. Nikdo se nemůže splést. Je to základní životní princip - akce a reakce, příčina a následek."

Zdeňka Jordánová


"Učíme se a rosteme díky výzvám a každá nepřízeň osudu v sobě skrývá dar. Všichni zažíváme fyzickou, duševní a emocionální bolest. Každá výzva nám ale přináší více síly, moudrost a perspektivu. Možná výzvy příliš nevítáme a na neočekávanou změnu, ztrátu nebo zklamání nečekáme s otevřenou náručí. Když se ale za čas ohlédneme zpět, začneme si uvědomovat dar, který nám nepřízeň osudu přináší."

Dan Millman


"Jeden okamžik může změnit den, jeden den může změnit život a jeden život může změnit svět."

Přísloví


"Nedělám nic a přitom dělám něco, co je v lidském životě nejdůležitější: poslouchám, co jsem potřeboval slyšet sám od sebe."

Paulo Coelho