K ZAMYŠLENÍ"Dnes jste tam, kam vás přivedly vaše myšlenky. Zítra budete tam, kam vás vaše myšlenky dovedou."

James Allen


"Pokračování v tom, co nefunguje, nezpůsobí, že to bude fungovat lépe."

Charles J. Givens


"Nejvetší revolucí naší generace je objev, že lidé mohou změnou vnitřních postojů své mysli změnit vnější stránky svého života."

William James


"Nezbytným prvním krokem k získání věcí, které od života chcete, je rozhodnout se, co chcete."

Ben Stein


"Sebevíra je prvním tajemstvím úspěchu."

Ralph Waldo Emerson


"Když věříš v zázraky, zázraky se začnou dít. Když jsi přesvědčen, že myšlení může změnit život, život se začne měnit. Když víš jistě, že najdeš lásku, láska se objeví."

                                                                                                 Rukověť bojovníka světla - Paulo Coelho


"Všude v přírodě můžeme vidět, co se děje v nás samých. Musíme to jen správným způsobem chápat."

                                                                                                                                              Rudolf Steiner


"Bože, dej mi sílu změnit věci, které změnit mohu. Dej mi pokoru přijmout věci, které změnit nemohu. Dej mi moudrost rozeznat jedno od druhého."

Sv. František z Assisi


"Nedovolte hluku dalších názorů, aby přehlušil váš vnitřní hlas. A především neztrácejte odvahu následovat své srdce a intuici."

Steve Jobs


"Vaše srdce zná všechny odpovědi, proto mu věnujte pozornost a své myšlenky. To je to nejmenší, co můžete udělat."

Deepak Chopra


"Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné."

Antoine de Saint-Exupéry


"Každému stvořenému duchu je odhalováno jen tolik božských souvislostí, kolik je schopen unést."

Dionýsos


Když se ptali Dalajlámy, co ho na lidstvu nejvíc překvapuje, odpověděl: "Lidé, protože obětují zdraví, aby vydělali peníze, potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví a pak se tak znepokojují budoucností, že si neužívají přítomnost a tak nežijí ani v přítomnosti ani v budoucnosti. A žijí tak, jako by neměli nikdy zemřít, a potom zemřou bez toho, aby předtím žili."


"Dokud dotyčné osobě neodpustíte, bude zabírat prostor ve vaší mysli."

Isabelle Holland


"Vlídná slova mohou být stručná a prostá, ale jejich ozvěna je nekonečná."

Matka Tereza


"Chceme-li prožít radostný život, musíme mít radostné myšlenky. Jestliže chceme prožít prosperující život, musíme mít prosperující myšlenky. Pokud chceme prožít život plný lásky, musíme mít láskyplné myšlenky. Vše, co vysíláme mentálně či verbálně ven, se nám ve stejné podobě vrací zpátky."

Louise L. Hay


"Nadání má každý; vzácná je však odvaha jít za ním tam, kam nás vede."

Erica Jong


"Svět je vždy takový, jaký jej vidíme my. Svět je naším zrcadlem. Svět nás učí té největší lekci o sobě právě tím, jak se k nám chová. A my učíme svět, jak se má chovat k nám, tím, co si o sobě myslíme. Nikdo se nemůže splést. Je to základní životní princip - akce a reakce, příčina a následek."

Zdeňka Jordánová


"Jeden okamžik může změnit den, jeden den může změnit život a jeden život může změnit svět."

Přísloví


"Nedělám nic a přitom dělám něco, co je v lidském životě nejdůležitější: poslouchám, co jsem potřeboval slyšet sám od sebe."

Paulo Coelho