KNIHYMiluj svůj život - Louise L. Hay

"Jsme-li ochotni využívat své duševní schopnosti, dá se téměř všechno vyléčit." Louise L. Hay v této inspirativní knize zkoumá vztah mysli a těla. Zamýšlí se nad tím, jak nás ovládají a omezují dávno zažité myšlenky a představy, a dává nám návod k pochopení kořenů našich fyzických nemocí a bolestí.


Síla srdce - Baptist de Pape

V tomto krásném díle se dozvíte, že srdce není pouhým fyzickým orgánem. Srdce obsahuje inteligenci, která přesahuje inteligenci mysli. Autor vyzpovídal osmnáct osobností, které se podělily o své hluboké myšlenky a osobní zážitky. Kniha je průvodcem k objevení zvláštní síly vašeho srdce.


Tvoje dítě jako šance pro tebe - Zdeňka Jordánová

Velice inspirativní kniha pro rodiče. Vzkaz Zdeňky Jordánové rodičům je výstižným shrnutím, co tato kniha obsahuje. "Drazí rodiče, nemanipulujte svoje děti, nepovažujte je za svůj cíl ani majetek. Žijte svůj život a dětem dopřejte to samé. Poděkujte za toto nádherné setkání, které je velkou příležitostí poznat sebe sama."


Žijte podle svých představ - Bruce I. Doyle III

Naše myšlenky jsou základem našich názorů a naše názory utvářejí celý náš život. Pokud nejsme spokojeni s tím, co prožíváme, znamená to, že v sobě máme zakořeněné omezující názory možná ještě z dětství, kterých je třeba se zbavit. Je jen na nás, co si budeme myslet, čemu budeme věřit a co budeme prožívat. Za svůj vlastní život jsme zodpovědní jen my sami.


Mudrc, surfař a byznysmenka - Robin Sharma

Knížka vypráví příběh Jacka Valentina, jehož životní cesta se v mnohém podobá životní pouti každého z nás. Jack se cítil lidsky hluboce nespokojený a nenaplněný, a proto se vydal pátrat po moudrosti, která by mu umožnila žít šťastnější, autentičtější a smysluplnější život. Díky setkání se třemi pozoruhodnými průvodci a učiteli - mudrcem, surfařem a byznysmenkou - objevuje Jack mocnou životní filozofii, s jejíž pomocí dokáže radikálně proměnit svou existenci a najít klíč k vlastnímu osudu.


Žádná setkání nejsou náhodná - Kay Pollak

Kniha ukazuje možnost, jak změnit naše životy a životy těch okolo nás prostřednictvím způsobu, kterým řešíme běžná denní setkání. My lidé jsme už takoví, že nás druzí velmi často rozčí-lí, zklamou anebo v nás vyvolají různé jiné negativní pocity. Ve skutečnosti je každý člověk naším zrcadlem, naším učitelem.


Čtyři pilíře smyslu života - Dan Millman

V knize Dan Millman zúročuje několik desetiletí bádání a zkušeností a shrnuje je do uceleného plánu toho, čeho máme během své životní cesty dosáhnout. Tato kniha je určena pro ty, kdo vyžadují důkladnější pohled do svého nitra a na svůj život, ale zvláště pro ty, kteří se ocitli na křižovatce života a čelí výzvám nebo změnám, když minulý přístup už přestal fungovat.


Síla pozitivního myšlení - Norman Vincent Peale

Autor čtivým a nenásilným způsobem přibližuje čtenářům pravdu Starého a Nového zákona. Vychází přitom z dlouhodobých zkušeností a pravdivost svých tvrzení dokazuje na skutečných příbězích.


Děti a pět jazyků lásky - Gary Chapman, Ross Campbell

Práce dlouholetých spolupracovníků v oblasti rodinného poradenství je určena především těm, kdo se chtějí naučit lépe rozumět svému dítěti a mnohem hlouběji mu vyjadřovat svou lásku. V knize najdete přirozený a dětem srozumitelný způsob verbální i neverbální komunikace. Pět jazyků lásky otevírá dveře k mnohem hlubšímu pochopení a naplnění citových potřeb vašeho dítěte.


Síla ženy - Louise L. Hay

Autorka v této útlé knize vysvětluje ženám, jakým způsobem se mohou naučit vážit si sebe samých, získat sebevědomí a respekt, které jim po právu náleží, a dosáhnout pevného postavení ve společnosti.