K zamyšlení

I jedna myšlenka dokáže změnit pohled na svět.
Tady najdete ty, které
oslovily mě osobně.

"Nedovolte hluku dalších názorů, aby přehlušil váš vnitřní hlas. A především neztrácejte odvahu následovat své srdce a intuici."

Steve Jobs

 

"Vaše srdce zná všechny odpovědi, proto mu věnujte pozornost a své myšlenky. To je to nejmenší, co můžete udělat."

Deepak Chopra

 

„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“

Antoine de Saint-Exupéry - Malý princ

 

"Pokud své dítě hladíš a chválíš, léčíš je, a navíc se i Tvůj život stává krásnějším."

Miroslav Hrabica - Tobě

 

"Mít rád druhé znamená, že si pravidelně uděláš čas i na sebe."

Miroslav Hrabica - Skrze mne

 

"Nikdo z nás nemůžeme změnit včerejšky, ale všichni můžeme změnit zítřky."

Colin Powell

 

Když se ptali Dalajlámy, co ho na lidstvu nejvíc překvapuje, odpověděl: "Lidé, protože obětují zdraví, aby vydělali peníze, potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví a pak se tak znepokojují budoucností, že si neužívají přítomnost a tak nežijí ani v přítomnosti ani v budoucnosti. A žijí tak, jako by neměli nikdy zemřít, a potom zemřou bez toho, aby předtím žili."

 

"V tomto světě je více hladu po lásce a ocenění než po chlebě."

Matka Tereza

 

"Dokud dotyčné osobě neodpustíte, bude zabírat prostor ve vaší mysli."

Isabelle Holland

 

"Vlídná slova mohou být stručná a prostá, ale jejich ozvěna je nekonečná."

Matka Tereza

 

"Chceme-li prožít radostný život, musíme mít radostné myšlenky. Jestliže chceme prožít prosperující život, musíme mít prosperující myšlenky. Pokud chceme prožít život plný lásky, musíme mít láskyplné myšlenky. Vše, co vysíláme mentálně či verbálně ven, se nám ve stejné podobě vrací zpátky."

Louise L. Hay - Miluj svůj život

 

"Vše, v co věříme, se pro nás stává pravdou."

Louise L. Hay - Miluj svůj život

 

„Skutečný problém nikdy nepřichází zvenčí; skutečný problém pochází vždy z vnitřního podráždění.“

Osho

 

 

"Svět je vždy takový, jaký jej vidíme my. Svět je naším zrcadlem. Svět nás učí té největší lekci o sobě právě tím, jak se k nám chová. A my učíme svět, jak se má chovat k nám, tím, co si o sobě myslíme. Nikdo se nemůže splést. Je to základní životní princip - akce a reakce, příčina a následek."

    Zdeňka Jordánová - Tvoje dítě jako šance pro tebe

 

 

"Pokud se dítě nerozhodne projevit se, nebo pokud se projeví a nedosáhne žádné změny, onemocní. Onemocní vždy, když je v jeho životě nerovnováha a neumí si poradit, protože ji neumí ani změnit, ani přijmout. Tato nerovnováha se vždy týká rodičů dítěte, jednoho či druhého, jejich vzájeného vztahu a následně pak jejich vztahu k dítěti. "

Zdeňka Jordánová - Tvoje dítě jako šance pro tebe

 

"Velmi mnoho lidí utrácí peníze, které nevydělali, na koupi věcí, které nechtějí, aby udělali dojem na lidi, které nemají rádi."

Will Rogers

 

 

"Učíme se a rosteme díky výzvám a každá nepřízeň osudu v sobě skrývá dar. Všichni zažíváme fyzickou, duševní a emocionální bolest. Každá výzva nám ale přináší více síly, moudrost a perspektivu. Možná výzvy příliš nevítáme a na neočekávanou změnu, ztrátu nebo zklamání nečekáme s otevřenou náručí. Když se ale za čas ohlédneme zpět, začneme si uvědomovat dar, který nám nepřízeň osudu přináší."

Dan Millman - Čtyři pilíře smyslu života

 

 

"Síla vzpomínek a očekávání způsobuje, že pro většinu lidí je minulost a budoucnost ... skutečnější než přítomnost."

Alan Watts

 

 

"Jeden okamžik může změnit den, jeden den může změnit život a jeden život může změnit svět."

Přísloví

 

 

"Všechno, co se učiní v přítomnosti, ovlivní budoucnost následkem a minulost vykoupením."

Paulo Coelho - Jako řeka, jež plyne

 

 

"Nedělám nic a přitom dělám něco, co je v lidském životě nejdůležitější: poslouchám, co jsem potřeboval slyšet sám od sebe."

Paulo Coelho - Jako řeka, jež plyne

 


Kontakt

Mgr. Petra Tučková

Ztracená 19
Olomouc
779 00

T + 420 604 722 420