Knihy

Knihy jsou nezbytným pomocníkem pro osobní rozvoj. Uvedené knihy nabízí velké množství znalostí a praktické návody, jak je aplikovat do života.

Miluj svůj život - Louise L. Hay

"Jsme-li ochotni využívat své duševní schopnosti, dá se téměř všechno vyléčit." Louise L. Hay v této inspirativní knize zkoumá vztah mysli a těla. Zamýšlí se nad tím, jak nás ovládají a omezují dávno zažité myšlenky a představy, a dává nám návod k pochopení kořenů našich fyzických nemocí a bolestí.

 

Síla srdce - Baptist de Pape
V tomto krásném díle se dozvíte, že srdce není pouhým fyzickým orgánem. Srdce obsahuje inteligenci, která přesahuje inteligenci mysli. Autor vyzpovídal osmnáct osobností, které se podělily o své hluboké myšlenky a osobní zážitky. Kniha je průvodcem k objevení zvláštní síly vašeho srdce.

 

 

Pět jazyků lásky - Gary Chapman

Kniha Garyho Chapmana je určena těm, kdo chtějí ve svém manželství prožít skutečné naplnění a porozumění. Jsou tu popsány základní jazyky lásky, které jsou klíčové, aby se náš vztah s druhým člověkem stal vztahem obohacujícím a harmonickým. Jazyky lásky jsou v tomto pojetí slova ujištění, pozornost, dary, skutky služby a fyzický kontakt.

 

Čtyři pilíře smyslu života - Dan Millman

V knize Dan Millman zúročuje několik desetiletí bádání a zkušeností a shrnuje je do uceleného plánu toho, čeho máme během své životní cesty dosáhnout. Tato kniha je určena pro ty, kdo vyžadují důkladnější pohled do svého nitra a na svůj život, ale zvláště pro ty, kteří se ocitli na křižovatce života a čelí výzvám nebo změnám, když minulý přístup už přestal fungovat. 

 

Tvoje dítě jako šance pro tebe -  Zdeňka Jordánová

Velice inspirativní kniha pro rodiče. Vzkaz Zdeňky Jordánové rodičům je výstižným shrnutím, co tato kniha obsahuje. "Drazí rodiče, nemanipulujte svoje děti, nepovažujte je za svůj cíl ani majetek. Žijte svůj život a dětem dopřejte to samé. Poděkujte za toto nádherné setkání, které je velkou příležitostí poznat sebe sama.

 

Tajemství úspěchu - Earl Nightingale

Úspěch či neúspěch nezávisí na štěstí, okolnostech, osudu, náhodě či známostech. Úspěch je pouze výsledkem dodržování určitých pravidel založených na zdravém rozumu. Těmito pravidly se může řídit každý, jsou neměnná, lze je použít v jakékoliv situaci a fungují za všech okolností.

 

 

Síla pozitivního myšlení - Norman Vincent Peale

Autor čtivým a nenásilným způsobem přibližuje čtenářům pravdu Starého a Nového zákona. Vychází přitom z dlouhodobých zkušeností a pravdivost svých tvrzení dokazuje na skutečných příbězích.

 

 

Děti a pět jazyků lásky - Gary Chapman, Ross Campbell

Práce dlouholetých spolupracovníků v oblasti rodinného poradenství je určena především těm, kdo se chtějí naučit lépe rozumět svému dítěti a mnohem hlouběji mu vyjadřovat svou lásku. V knize najdete přirozený a dětem srozumitelný způsob verbální i neverbální komunikace. Pět jazyků lásky otevírá dveře k mnohem hlubšímu pochopení a naplnění citových potřeb vašeho dítěte.

 

Dvanáctý Anděl - Og Mandino

Tato kniha patří mezi nejpůsobivější díla - příběh vítězství lidského ducha, který stál tváří v tvář na první pohled beznadějné situaci. Hrdiny knížky jsou muž na vrcholu kariéry, jehož život ztratí díky tragické nehodě v jediném okamžiku smysl, a mladý chlapec, hráč baseballového týmu "Andělé, jemuž fyzické předpoklady nedávají šanci vyniknout.

 

Moc podvědomí - Dr. Joseph Murphy

Moc podvědomí je světoznámý bestseller učitele pozitivního myšlení. Podvědomí je podle autora rozhodující silou, která určuje nejen duševní, ale také tělesný a společenský rozvoj člověka a na množství konkrétních příkladů uvádí, jak postupovat, aby člověk dosáhl úspěchu v zaměstnání, podnikání apod. 

 

7 návyků šťastných dětí - Sean Covey

Zajímavá kniha, která může dětem pomoci ukázat, jak je účinné žít v souladu s principy plánování, odpovědností, úctou k druhým, týmovou prací či rovnováhou. Ukazuje také způsob, jak zlepšit komunikaci dítěte s rodiči a učiteli. Kniha je vynikající pomůckou pro rodiče, kteří hledají způsob, jak rozvíjet u dětí schopnost komunikace a diskuse.

 

Myslete velkoryse - David J. Schwartz

Jak si stanovit velké cíle a jak se odvážit myšlení ve velkém měřítku, to ukazuje tato kniha. Kdo si zapamatuje toto bohatství praktických rad a originálních technik, dostane se od přemýšlení nad nápady k jednání velkoryse myslícího člověka, a tím k úspěchu. 

 

 

Žijte podle svých představ - Bruce I. Doyle III

Naše myšlenky jsou základem našich názorů a naše názory utvářejí celý náš život. Pokud nejsme spokojeni s tím, co prožíváme, znamená to, že v sobě máme zakořeněné omezující nnázory možná ještě z dětství, kterých je třeba se zbavit. Je jen na nás, co si budeme myslet, čemu budeme věřit a co budeme prožívat. Za svůj vlastní život jsme zodpovědní jen my sami. 

 

Síla ženy - Louise L. Hay

Autorka v této útlé knize vysvětluje ženám, jakým způsobem se mohou naučit vážit si sebe samých, získat sebevědomí a respekt, které jim po právu náleží, a dosáhnout pevného postavení ve společnosti.

 

 

Jako řeka, jež plyne - Paulo Coelho

Jako řeka, jež plyne je soubor vyprávění, úvah a myšlenek autora. Kaleidoskop postřehů o lidské povaze, literární tvorbě, dějinách či běžném každodenním životě přibližuje čtenářům autorův způsob myšlení, který pozoruje život stejně vyrovnaně, jako by hleděl na klidnou říční hladinu.


Kontakt

Mgr. Petra Tučková

Ztracená 19
Olomouc
779 00

T + 420 604 722 420