KONTAKT

Těším se na Vás.

Mgr. Petra Tučková
Ztracená 19, Olomouc                                            2.patro                                                                                   (nejužší dům v Olomouci)

Kontakt
+420 604 722 420


Kontaktní formulář

V rámci vzájemné e-mailové komunikace mi můžete poskytnout osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších obecně závazných právních předpisů. Pokud se tak stane, pak Vás informuji o tom, že osobní údaje, které mi byly takto poskytnuty, spravuji, případně zpracovávám v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy.