KONZULTACE


Konzultace

Konzultace je určena k řešení konkrétního problému nebo situace. Sezení vedu formou osobní konzultace nebo videohovoru. Nejprve si vyslechnu, co vás trápí, co chcete řešit. Dle daného problému volím různé metody - uvolnění podvědomých bloků pomocí ťukání na akupunkturní body, vizualizace, rodinné konstelace, práci s energií nebo naladění na vnitřní hlas. Současně se díváme na danou situaci z jiného úhlu pohledu.

Pracuji s dětmi i dospělými klienty.


Důležité informace   Služby, které poskytuji, spadají do osobního poradenství a osobního rozvoje. Z tohoto důvodu Vám nemohu poskytnout "razítko" od psychologa, razítko na propustku ani jiné potvrzení.

O svých klientech si nevedu žádnou evidenci.

Pokud užíváte nějaká psychofarmaka, léky, antikoncepci nebo drogy, informujte mě prosím na začátku konzultace. Užívání uvedených látek má vliv na výběr terapeutických technik a průběh celé konzultace.


Cena konzultace

Konzultace s dítětem                    500,-/ půl hodiny         1.000,-/ hodina

Konzultace dospělý klient       1.000,-/ hodina                 1.500,-/ hodina a půl

Konzultace v anglickém jazyce - cena je stanovena dle konkrétních požadavků.

Konzultace přes videohovor WhatsApp nebo Skype - cena je stanovena dle konkrétních požadavků. 

Konzultace přes Skype nebo WhatsApp jsou vhodné pro klienty, kteří nemohou přijít na osobní konzultaci vzhledem k časovému vytížení nebo velké vzdálenosti. Tyto konzultace jsou také určené pro klienty ze zahraničí.