KONZULTACE


TERAPIE

Terapie je určena k řešení konkrétního problému nebo situace. Terapie vedu formou osobní nebo telefonní konzultace. Nejprve si vyslechnu, co vás trápí, co chcete řešit. Dle daného problému volím různé metody - uvolnění podvědomých bloků pomocí ťukání na akupunkturní body, vizualizace, rodinné konstelace, práci s energií nebo naladění na vnitřní hlas. Současně se díváme na danou situaci z jiného úhlu pohledu.

Pracuji s dětmi i dospělými klienty.


Důležité informace   Služby, které poskytuji, spadají do osobního poradenství a osobního rozvoje. Z tohoto důvodu Vám nemohu poskytnout "razítko" od psychologa, razítko na propustku ani jiné potvrzení.

O svých klientech si nevedu žádnou evidenci.

Pokud užíváte nějaká psychofarmaka, léky, antikoncepci nebo drogy, informujte mě prosím na začátku konzultace. Užívání uvedených látek má vliv na výběr terapeutických technik a průběh terapie.


Cena terapie

Konzultace s dítětem                    500,-/ půl hodiny         1.000,-/ hodina

Konzultace dospělý klient       1.000,-/ hodina                 1.500,-/ hodina a půl

Konzultace po telefonu           1.000,-/ hodina         

Konzultace přes videohovor WhatsApp nebo Skype - cena je stanovena dle konkrétních požadavků. 


Konzultace po telefonu nebo videohovor WhatsApp jsou vhodné pro klienty, kteří nemohou přijít na osobní konzultaci vzhledem k časovému vytížení nebo velké vzdálenosti. Tyto konzultace jsou také určené pro klienty ze zahraničí.  


                                                                                

DUŠEVNÍ VEDENÍ

Duševní vedení je program určený k rozvíjení osobitých předností klienta. V rámci 10 konzultací seznámím klienty se zásadami a správnými životními návyky pro zdravý a naplněný život. Probereme rozbor osobnosti dle technik Feng Shui 4 Pillars a 8 Mansions. Zpracujeme témata a traumata, která omezují a komplikují život. Naučíme se, jak řešit každodenní výzvy, najít své poslání a žít život s vášní, radostí a záměrem.


Cena programu

Mentální vedení                28.000,-

V programu jsou zahrnuty osobní konzultace, Feng Shui zpracování osobní charakteristiky, doplňující materiály.