TERAPIE

Terapie vedu formou osobní konzultace. Nejprve si vyslechnu, co Vás přivádí, co chcete řešit. Dle daného problému volím různé metody - uvolnění podvědomých bloků pomocí ťukání na akupunkturní body, vizualizace, rodinné konstelace, práci s energií nebo naladění na vnitřní hlas. Současně se podíváme na danou situaci z jiného úhlu pohledu.

Klienti mě navštěvují ve složitých životních obdobích, s problémy fyzickými, psychickými nebo za účelem osobního rozvoje.

Pracuji s dětmi i dospělými klienty.


Důležité informace                                                                                                 Služby, které poskytuji, spadají do osobního poradenství a osobního rozvoje. Z tohoto důvodu Vám nemohu poskytnout "razítko" od psychologa, razítko na propustku ani jiné potvrzení.

O svých klientech si nevedu žádnou evidenci.

Pokud užíváte nějaká psychofarmaka, léky, antikoncepci nebo drogy, informujte mě prosím na začátku konzultace. Užívání uvedených látek má vliv na výběr terapeutických technik a průběh terapie.


Cena konzultace

Konzultace s dítětem               400,-/ půl hodiny         800,-/ hodina

Konzultace dospělý klient       800,-/ hodina             1.200,-/ hodina a půl

Konzultace po telefonu           800,-/ hodina         

Pro klienty ze zahraničí poskytuji konzultaci přes WhatsApp.