TERAPIE

Terapie vedu formou osobní konzultace. Nejprve si vyslechnu, co Vás přivádí, co chcete řešit. Dle daného problému volím různé metody - uvolnění podvědomých bloků pomocí ťukání na akupunkturní body, vizualizace, rodinné konstelace, práci s energií nebo naladění na vnitřní hlas. Současně se podíváme na danou situaci z jiného úhlu pohledu.

Klienti mě navštěvují ve složitých životních obdobích, s problémy fyzickými, psychickými nebo za účelem osobního rozvoje. Pracuji s dětmi i dospělými klienty.


Cena konzultace

Konzultace s dítětem               400,-/půl hodiny      800,-/ hodina

Konzultace dospělý klient       800,-/hodina             1200,-/hodina a půl

Konzultace po telefonu           800,-/hodina                                                                                           


Důležité informace

Služby, které poskytuji, spadají do osobního poradenství a osobního rozvoje. Z tohoto důvodu Vám nemohu poskytnout "razítko" od psychologa, razítko na propustku ani jiné potvrzení.

O svých klientech si nevedu žádnou evidenci.

Pokud užíváte nějaká psychofarmaka, léky, antikoncepci nebo drogy, informujte mě prosím na začátku konzultace. Užívání uvedených látek má vliv na výběr terapeutických technik a průběh terapie.